Słów kilka o Kole

Pomysł stworzenia Koła Naukowego Germanistów (Sekcji Lingwistycznej) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zrodził się w październiku 2007 roku. Udało się zebrać grupę osób, które łączą wspólne zainteresowania oraz chęć pogłębiania wiedzy z zakresu językoznawstwa niemieckiego. W listopadzie powstał statut KNG, który ku naszej radości został zatwierdzony przez Rektorat w styczniu 2008 roku. Pani prof. Beata Mikołajczyk zgodziła się zostać naszym opiekunem naukowym i wspiera nas na każdym kroku w naszej działalności.

Obecnie KOŁO NAUKOWE GERMANISTÓW (Sekcja Lingwistyczna) to kilkunastoosobowa grupa studentów filologii germańskiej oraz językoznawstwa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą łączy wspólna pasja – język niemiecki i językoznawstwo.

Nasza działalność skupia się wokół dwóch głównych zakresów. Po pierwsze organizujemy regularne spotkania Członków Sekcji, na które zapraszamy nauczycieli akademickich i doktorantów zarówno z IFG UAM, jak i z innych jednostek. Jest to dla nas szansa na pogłębienie wiedzy językoznawczej oraz na poznanie wielu nowych ciekawych (czysto językoznawczych lub pokrewnych) dziedzin. Naszym drugim priorytetem jest przygotowanie i przeprowadzanie – razem ze Studenckim Kołem Językoznawczym „Remat” – Ogólnopolskiej Studenckiej Językoznawczej Konferencji Naukowej JĘZYK W POZNANIU. Konferencja jest dla nas wielkim wydarzeniem, którego tak łatwo nie da się zapomnieć. Cieszymy się, że dzięki niej mamy szanse spotkać nasze Koleżanki i naszych Kolegów o podobnych zainteresowaniach. Zwieńczeniem konferencji jest późniejsza publikacja wystąpień. Możemy sobie tylko życzyć, aby tradycja była kontynuowana i aby konferencja doczekała wielu kolejnych edycji.

Cieszymy się z każdej nowej osoby, która zechce do nas dołączyć i realizować swoje marzenia. Jesteśmy otwarci na propozycje i pomysły, również te szalone!

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych!

 

Kontakt: kng@amu.edu.pl